Co to jest podatek CIT?

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ma obowiązek opłacania podatku dochodowego. Osoby fizyczne są zobowiązane do uiszczania podatku PIT, a osoby prawne podlegają podatkowi CIT.

Jaka jest różnica między podatkiem PIT a CIT? Kto go płaci i dlaczego? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, przeczytaj nasz artykuł na ten temat.

Podatek CIT – co to jest i kto go płaci?

Podatek CIT jest to podatek dochodowy, który odprowadzają osoby prawne prowadzące własną działalność gospodarczą.

Kto według ustawy o podatku dochodowym jest podatnikiem CIT?

 • osoby prawne to przede wszystkim jednostki, które są powołane z określonych celów i jednocześnie uznawane są za odrębny podmiot, np. przedsiębiorstwa, spółdzielnie, fundacje, banki, spółki kapitałowe. Podatnikiem CIT jest również Skarb Państwa – to jedyny podmiot, który jest objęty zwolnieniem podatkowym.
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej – wyjątkiem są spółki osobowe. Podatnikami będą: spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, których siedziba albo zarząd mieszczą się na terytorium Polski.
 • podatkowe grupy kapitałowe – muszą spełniać 3 wymagania. Powinny składać się przynajmniej z 2 spółek prawa handlowego, funkcjonować w związkach kapitałowych i mieć osobowość prawną.
 • spółki posiadające siedzibę lub zarząd za granicą, które nie posiadają osobowości prawnej JEDYNIE w sytuacji, gdy prawo tego państwa traktuje te spółki jako osoby prawne, które podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Ważne: nie wszystkie podmioty, które są osobami prawnymi, są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Kogo obejmują zwolnienia podmiotowe? Dotyczą one:

 • funduszy emerytalnych,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • organizacji kościelnych,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • spółek prowadzących działalność w specjalnych sferach ekonomicznych.

Oprócz zwolnień podmiotowych są też zwolnienia przedmiotowe. Kogo obowiązują tego typu zwolnienia? Dotyczą one:

 • przychodów z gospodarki leśnej,
 • przychodów wynikający z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • przychodów z działalności rolniczej (oprócz tych ze specjalnych produkcji rolnych),
 • przychodów przedsiębiorców żeglugowych, ale tylko tych opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Od czego płaci się podatek? Co klasyfikuje się jako przychody?

Podatek CIT płacony jest od dochodów, niezależnie od tego, jakie było ich źródło. Dochodem, podobnie jak w przypadku podatku PIT, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

A co może zrobić podatników, którego koszty uzyskania przychodu były wyższe niż sam przychód? Jeśli podatnik jest stratny, to może on obniżyć swój dochód o wysokość straty na kolejne 5 lat podatkowych pod warunkiem, że jego wysokość nie przekracza 50 proc. straty.

Skoro już wiesz, od czego płaci się podatek CIT, warto wytłumaczyć, czym są przychody. Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności:

 • otrzymane pieniądze,
 • różnice kursowe,
 • otrzymane wartości pieniężne,
 • wartość rzeczy, praw lub innych świadczeń, które w całości lub częściowo otrzymaliśmy bezpłatnie.

 

Chcesz rozliczyć podatek CIT? Zgłoś się do nas! Oferujemy usługi z zakresu: prowadzenia ewidencji VAT, ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, a także z doradztwa podatkowego. Działamy na terenie Gliwic, ale zapraszamy też osoby z: Zabrza, Katowic, Rybnika i okolic.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close