Doradztwo podatkowe

Nasz zespół, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, dzięki znakomitemu rozeznaniu w zmiennych i skomplikowanych przepisach podatkowych, zapewnia profesjonalną bieżącą obsługę.

Ponadto z uwagi na charakter działalności, nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Aktywnie śledzimy zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Na bieżąco dostosowujemy działalność do obowiązujących regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu interpretacji uznawanych przez organy podatkowe.

Korzystanie z naszych usług to pewność poprawnych rozliczeń Państwa firmy!

Doradztwo podatkowe Gliwice – dowiedz się więcej

Prawidłowe zarządzanie firmą to wyzwanie, któremu nie jest łatwo sprostać samodzielnie. Wszelkie zjawiska o charakterze gospodarczym i ekonomicznym, jakie odbywają się w danym przedsiębiorstwie, wymagają stałej rejestracji, monitorowania, specjalistycznej kontroli, wnikliwej analizy oraz wyciąganiu odpowiednich wniosków. W ten sposób można usprawnić funkcjonowanie firmy, przeciwdziałać stracie zysków i zapewnić warunki do rozwoju, który przyczyni się do powiększania przychodów. A przecież dlatego zakładamy swoje firmy, by zarabiać coraz więcej. Zyski wiążą się jednak z koniecznością odprowadzania należytego podatku. Jeżeli interesuje Cię profesjonalne biuro rachunkowe w Gliwicach, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Doradca podatkowy w Gliwicach

Szukając frazy „doradca podatkowy Gliwice” będziemy pozytywnie zaskoczenie wynikiem, jaki ukaże się w wyszukiwarce. Profesjonalne doradztwo podatkowe Gliwice zapewniają w stopniu wysoce zadowalającym. Niezwykle istotny jest wybór naprawdę wyspecjalizowanej firmy, która zatrudnia najwyższej klasy fachowców, posiadających odpowiednie przeszkolenie, które uprawnia do wykonywania zawodu związanego z doradztwem podatkowym.

Jaki powinien być doradca podatkowy?

Jeżeli interesuje nas profesjonalny doradca podatkowy w Gliwicach, to miasto zapewnia dostęp do najwyższej klasy specjalistów. Należy wpisać w wyszukiwarkę frazę „doradztwo podatkowe Gliwice” i sprawdzić, czym charakteryzuje się profesjonalny doradca. Najważniejszym aspektem, jaki powinien spełniać doradca podatkowy, jest legalność wykonywanego zawodu. Praca ta jest bowiem ściśle kodyfikowana przez literę prawa i wiąże się ze znajomością kodeksu z zakresu prawa podatkowego. Dzięki temu, zawód doradcy podatkowego został zaliczony do tzw. zawodów zaufania publicznego. Wiąże się to z posiadaniem odpowiednich, wysokich i specjalistycznych kwalifikacji przez osoby, które zamierzają taki zawód wykonywać. Podstawowym wymaganiem, jakie stawia się przed kandydatem, który zamierza zostać doradcą podatkowym, jest posiadanie wyższego wykształcenia. Nie istnieje przepis, który kodyfikowałby, jaki ma to być kierunek studiów. Następnym krokiem jest ukończenie specjalistycznego kursu, który wyposaży kandydata w wiedzę dotyczącą prawa podatkowego i wszystkich regulacji związanych z koniecznością dokonywania rozliczeń. Zdobycie kwalifikacji musi zostać potwierdzone zaliczeniem państwowego egzaminu, który składa się przed Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Dodatkowe wymogi

Oprócz zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu, kandydat musi spełniać również szereg dodatkowych wymagań stawianych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. To przede wszystkim korzystanie ze wszelkich praw publicznych, posiadanie zdolności do czynności prawnych, a także nieskazitelny charakter gwarantujący odpowiedzialność za powierzone obowiązki. Doradca podatkowy składa bowiem rękojmię prawidłowego, uczciwego, legalnego i rzetelnego wykonywania swojego zawodu.

Doradca podatkowy – bieżące wymagania

Każdy, kto uzyska licencję na wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Ukończenie kursu i zdanie państwowego egzaminu, to jedynie początek zdobywania wiedzy i narzędzi do wykonywania zawodu. Doradca podatkowy obarczony jest obowiązkiem ciągłego doszkalania się. W tym celu, każdy, kto chce wykonywać ten zawód, zobowiązany jest do przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która ma za zadanie monitorowanie wykonywanej pracy przez doradcę i zabezpieczenie jej prawidłowości. Prawo podatkowe jest płynne i podlega zmianom oraz regulacjom. Dlatego, każdy doradca podatkowy zobowiązuje się do regularnego doszkalania się z nowych przepisów, które wchodzą życie. By móc wykonywać ten zawód, należy na bieżąco śledzić wszelkie nowinki związane z prawem podatkowym. Dodatkowo, zawód wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej wiedzy na temat przychodów, jakie generują przedsiębiorstwa swoich klientów.

Zakres działalności doradztwa podatkowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy podatkowego jest rzetelne informowanie swoich klientów na temat obowiązków podatkowych, jakie na nich ciążą. Doradztwo podatkowe polega również na wypełnianiu zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu swoich klientów. Doradca podatkowy zajmuje się również prowadzeniem ksiąg podatkowych, ewidencjonowaniem wszelkich czynności, które podlegają rozliczeniom oraz gromadzeniem wszelkich informacji w celach podatkowych. W ofercie usług, jakie świadczone są przez doradców podatkowych, widnieje również reprezentowanie swoich klientów przed organami kontroli podatkowej. Doradztwo podatkowe obejmuje zatem kompleksowe usługi związane z koniecznością odprowadzania podatku od dochodu. Wszystko to, co składa się na obowiązek podatnika związany z dokonaniem odprowadzenia należytej kwoty na rzecz państwa, może zostać przekazane na odpowiedzialność doradcy podatkowego, który zobowiązuje się wówczas do całościowego reprezentowania swoich klientów. Sprawdź również cennik naszego biura rachunkowego w Gliwicach.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close