300 zł na dziecko – kto może skorzystać z wyprawki szkolnej? Zasady programu Dobry start 2018/2019

W Dzień Dziecka premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie projektu dobry start. Założeniem programu jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym celu ich rodzice otrzymają na ten cel 300 zł na dziecko. Jakie są zasady programu dot. wyprawki szkolnej dla uczniów? Kto może z niego skorzystać i co zrobić, by otrzymać 300 zł?

Wyprawka szkolna – komu przysługuje 300 zł?

Dobry start to nowa forma wsparcia dla rodzin oferowana przez nas rząd. Zgodnie z programem 300 złotych będzie wypłacane jednorazowo raz w roku przed rozpoczęciem roku szkolnego. Środki będą przysługiwać wszystkim rodzicom, bez specjalnych dodatkowych wymagań i kryteriów. Jedyny warunek, który jest brany pod uwagę, to wiek dziecka. Uczniowi przysługują pieniądze do ukończenia przez niego 20. roku życia. W przypadku osób z orzeczeniem niepełnosprawności kwota przysługuje osobom do ukończenia 24. roku życia. 

Program obejmuje także uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukę w roku szkolnym 2018/2019.  W programie Dobry start nie ma znaczenia liczba dzieci w rodzinie

Od kiedy można składać formularze?

Pierwsze świadczenia na wyprawkę szkolną dla ucznia zostaną wypłacone już niedługo. Aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł na rok 2018/2018 należy wypełnić i złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej.

Od 1 lipca – forma elektroniczna

0d 1 sierpnia – forma papierowa

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski elektronicznie można składać za pomocą portalu Emp@tia  – to portal informacyjno-usługowy adresowany do rodzin oraz osób, które poszukują pomocy państw.

Z kolei świadczenie w formie papierowej można złożyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy rodzice otrzymają pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem roku?

Jeśli chcesz otrzymać wniosek we wrześniu 2018 r., najlepiej jest złożyć wcześniej wniosek. Osoby, które złożą wniosek w lipcu lub na początku sierpnia powinny otrzymać pieniądze do końca września. Rodzice, którzy przekroczą ten termin, otrzymają świadczenia w terminie do 2 miesięcy.

Informacje o przyznaniu dofinansowania otrzymasz na e-mail. W przypadku niepodania adresu poczty elektronicznej we wniosku rodzic może jedynie osobiście uzyskać informację czy wniosek został przyznany.

Szukasz księgowego? Potrzebny Ci doradca podatkowy? Nasze biuro rachunkowe w Gliwicach rozwiąże Twój problem. Skontaktuj się z nami i zobacz, jakie warunki możemy Ci zaproponować.