Uprawnienia księgowej

Księgowa Gliwice i okolice – zapraszamy!

Maria Milczanowska posiada tytuł zawodowy doradcy podatkowego (numer wpisu 03699). Jej działania obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie, sporządzanie zeznań i deklaracji. Ponadto może występować jako pełnomocnik przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych klientów oraz przed sądami administracyjnymi.

W zakresie wykonywanych czynności obowiązana jest zachować tajemnicę zawodową, od której zasady zwolnienia regulują przepisy rangi ustawowej. Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zgodnie z Ustawą o doradztwie podatkowym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem biura rachunkowego w Gliwicach.

Księgowa w Gliwicach – powierz finanse profesjonalistom

Rachunkowość firmy to bardzo zawiły czynnik, który stanowi podstawę zarządzania przedsiębiorstwami. Prawidłowe jej prowadzenie stanowi wyzwanie, któremu sprostać może jedynie wykwalifikowany pracownik działu księgowości, który zdobył wymaganą wiedzę i uprawnienia. Jeżeli interesuje Cię profesjonalny księgowy Gliwice to miasto, w którym znajdziesz specjalistę najwyższej klasy. Nasze biuro rachunkowe w Gliwicach oferuje profesjonalne usługi, zawsze chętnie służymy poradą.

Profesjonalna księgowa w Gliwicach

Jeżeli przedsiębiorcę interesuje wysoce wykwalifikowana księgowa Gliwice zapewniają możliwość znalezienia takiej osoby. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „księgowa Gliwice” lub „księgowy Gliwice”, a na ekranie znajdziemy oferty wysoce wyspecjalizowanego fachowca.

Jakie uprawnienia powinien mieć?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „księgowy Gliwice” znajdziemy odpowiedniego fachowca, który posiadł wszelkie wymagane uprawnienia. Śledząc jego życiorys możemy wywnioskować, jakie obowiązki musi spełniać profesjonalny księgowy. Zazwyczaj księgowy szczyci się wyższym wykształceniem zdobytym na uniwersytecie z kierunku ekonomii, zarządzania finansami lub rachunkowości. Studia jednak nie są wymaganiem niezbędnym do wykonywania zawodu księgowego. Nie istnieje obowiązek prawny, który mówiłby o konieczności zdobycia wykształcenia wyższego przez kandydatów ubiegających się o pracę księgowych. Osoba wykonująca ten zawód musi posiadać odpowiednią i specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami i wykazywać się znajomością ustaw, które dotyczą tego typu zagadnień. W tym celu wystarczy ukończyć specjalny kurs.

Dobry księgowy powinien charakteryzować się zdolnościami analitycznymi i swobodą rozumienia najważniejszych procesów matematycznych oraz ich bezbłędnego wykonywania. Na obowiązku księgowego ciąży obowiązek stałego doszkalania się w zakresie nowinek prawnych dotyczących sektora rachunkowości i prawa podatkowego. Księgowy powinien być osobą dokładną, skrupulatną, sumienną i uczciwą. Jedynie wysoki stopień dokładności podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy księgowego, zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie firmy. W tej pracy liczy się każda cyfra i każdy najmniejszy szczegół. Nie można pominąć żadnej, nawet najmniejszej i z pozoru nieistotnej rzeczy, ani informacji. Dlatego, sumienność i cierpliwość w gromadzeniu danych jest niezbędnym atrybutem każdego, kto zamierza pracować jako księgowy. Równie istotna jest umiejętność regularnej kontroli swojej pracy.

Czym się zajmuje księgowy?

Zgodnie z ustaloną definicją zawodu księgowego, pracownik piastujący taką funkcję jest osobą, która zajmuje się prowadzeniem szeroko rozumianej rachunkowości danego przedsiębiorstwa. Charakter pracy księgowego, bardzo często zbliża to stanowisko do funkcji swoistego łącznika z właściwą Izbą Skarbową lub Urzędem. Księgowy występuje wówczas jako reprezentant danej firmy. Główną działalnością działu księgowego jest zbieranie wszelkich faktur i ewidencjonowanie ich oraz umieszczanie odpowiednich wpisów w księgach firmowych. Księgowość wiążę się z prowadzeniem rachunkowości na trzech polach. Pierwsze z nich, zakłada zbieranie wszelkich informacji związanych z kwestiami finansowymi i rozliczeniowymi, jakie dotyczą firmy.

Księgowy monitoruje i odnotowuje wszelkie działania i zjawiska o charakterze ekonomicznym oraz gospodarczym, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. W obrębie zainteresowania księgowego powinny być informacje dotyczące ponoszonych kosztów, płac pracowniczych, wszelkich rozliczeń bez względu na to, czy były gotówkowe, czy też bezgotówkowe, poziomu wypłacalności przedsiębiorstwa. Na podstawie zgromadzenia takich danych, księgowy dokonuje oceny stanu finansowego firmy. Drugą płaszczyzną działania księgowego jest dokonywanie kontroli prawidłowości przebiegu wszelkich procesów finansowych odbywających się w firmie. Chodzi przede wszystkim o kontrolę dysponowanych zasobów firmy, która pozwoli wykryć wszelkie nadużycia, czy przypadki kradzieży. Trzeci wymiar pracy księgowego to specjalistyczna analiza zebranych danych, służąca do wykonania i opracowania sprawozdania finansowego, które może przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania firmą i, w efekcie przynieść zwiększenie przychodu. Na tym etapie, księgowy może przygotowywać również dane dotyczące rozliczeń podatkowych.

Księgowy na co dzień

Codzienne obowiązki księgowego to przede wszystkim zbieranie, rozliczanie i analizowanie faktur oraz wszelkich dokumentów zawierających informacje na temat operacji finansowych, jakie dokonują się w danym przedsiębiorstwie. Księgowy zajmuje się również wystawianiem faktur. Przygotowuje także wszelkie niezbędne zaświadczenia i dokumenty, jakie należy przedłożyć przed organami państwowymi. Na początku roku, rolą księgowego jest przygotowanie informacji na temat wysokości dochodu i kosztów uzyskania przychodu dla wszystkich pracowników firmy. Informacje takie przygotowywane i wystawiane są w postaci tzw. dokumentu PIT. Wśród codziennych obowiązków znajdzie się również konieczność sporządzania rozmaitych raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close