Usługi rachunkowe

Usługi rachunkowe Gliwice

Jest tylko kilka firm na terenie Gliwic i Śląska, które mają tyle usług związanych z księgowością, zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą – usługi rachunkowe Gliwice. Wszystkie te usługi są przez naszą firmę świadczone od wielu lat, dajemy pełną gwarancję za profesjonalizm naszych pracowników.
• Księgi handlowe:
√ ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
√ bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
√ sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych,
√ sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
√ prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
√ sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,
√ sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych,
√ sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
• Podatkowa księga przychodów – rozchodów:
√ ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
√ bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
√ sporządzanie miesięcznych wydruków księgi,
√ sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
√ prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
√ sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Klienta,
√ sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Zryczałtowane formy opodatkowania:
√ ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym,
√ prowadzenie ewidencji sprzedaży,
√ sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
√ sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości,
√ prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
√ sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Kadry i płace:
√ sporządzanie list płac dla pracowników Klienta,
√ sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
√ prowadzenie ewidencji płacowych dla Klienta,
√ sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
√ obsługa zwolnień lekarskich pracowników (wnioski dla celów zasiłku chorobowego),
√ sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
√ sporządzanie rozliczeń składek i deklaracji dla potrzeb ZUS (zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników).
• Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
• Pełnomocnictwo klienta przed organami podatkowymi
Nadto świadczymy także usługi dotyczące okresów przeszłych, w tym weryfikacji prowadzonych ksiąg i wyprowadzania zaległości księgowych, w listach płac i rozliczeniach z ZUS.

Usługi rachunkowe w Gliwicach – oddaj finanse w ręce profesjonalistów!

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, to niezwykle trudne zadanie, którego może podjąć się jedynie wykwalifikowany specjalista w tej dziedzinie. Jeśli interesuje Cię biuro rachunkowe w Gliwicach. Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, czemu warto oddać swoje finanse w ręce profesjonalistów.

Usługi księgowe Gliwice

Wpisując w wyszukiwarkę „usługi rachunkowe Gliwice” znajdziesz wiele możliwości na skorzystanie z usług wykwalifikowanych księgowych. Prowadzenie księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy, znajomości prawa oraz bycia na bieżąco ze wszystkimi aktualnymi trendami i ustawami dotyczącymi prawa rachunkowego. By móc wykonywać zawód księgowego, należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz być odpowiedzialnym za powierzone obowiązki. Jeżeli obiektem Twojego zainteresowania są profesjonalne usługi rachunkowe to Gliwice oferują dostęp do takich specjalistów.

Specyfika pracy księgowego

Usługi rachunkowe to nie tylko czynności związane z wyliczaniem kosztów uzyskania przychodu, ewidencjonowaniem wydatków, naliczaniem przychodu i odprowadzaniem podatków. Ich zadaniem jest również specjalistyczne zapisywanie wszelkich zdarzeń o charakterze gospodarczym, jakie dzieją się w firmie. Stanowi to bazę wyjściową do możliwości naszkicowania wszystkich procesów gospodarczych, jakie w danym przedsiębiorstwie się odbywają oraz przeprowadzenie ich wnikliwej analizy, która pozwoli na wyciągnięcie wniosków będących kluczowymi w procesie usprawniania działania firmy. Dlatego, jeżeli przedsiębiorcę interesuje rozwój i prężne funkcjonowanie własnej firmy, powinien zgłosić zapotrzebowanie na profesjonalne usługi księgowe Gliwice, które stworzą mu duże możliwości do wyboru odpowiedniej firmy rachunkowej.

Pole działania rachunkowości

Jakie usługi księgowe Gliwice oferują? Profesjonalna firma działa na wszystkich trzech polach rachunkowości. Obszar zawodowej aktywności związanej z profesjonalnym zarządzaniem rachunkowością firmy, dzieli się na trzy podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to funkcja, którą można nazwać mianem „informacyjnej”. Jej głównym zadaniem jest zbieranie i gromadzenie informacji niezwykle istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy. Obszarem zainteresowania jest tutaj między innymi wysokość ponoszonych kosztów, stopień uzyskiwanych przychodów, ilość rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, czy stopień wypłacalności. Wszelkie te dane stanowią główną bazę informacyjną, która jest podstawą wyjściową do dokonania właściwej oceny firmy. Druga funkcja, jaką pełni profesjonalna rachunkowość określana jest mianem „kontrolnej”. Polega ona bieżącym śledzeniu zasobów, jakimi dysponuje dane przedsiębiorstwo, w celu wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości, zjawisk, które przyczyniają się do pomniejszania kapitału firmy, w tym również zjawisk patologicznych, takich, jak kradzieże. Trzecie zadanie profesjonalnej rachunkowości to funkcja analityczna. Polega ona na wyciąganiu wniosków ze wszystkich zgromadzonych danych liczbowych oraz przygotowywaniu sprawozdań finansowych i dokonywania stosownych rozliczeń, w tym również podatkowych.

Rodzaje rachunkowości

Ze względu na zadania, jakie pełni kompleksowa i w pełni profesjonalna rachunkowość przedsiębiorstw, możemy wydzielić dwa główne jej rodzaje. Pierwszy określany bywa jako rachunkowość zarządcza i wiąże się z czynnościami wewnętrznymi, których zadaniem jest pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania firmy oraz jej przyszłości. Drugi rodzaj to tzw. rachunkowość finansowa, która wiąże się z dokonywaniem różnego rodzaju sprawozdań finansowych dotyczących bieżącego funkcjonowania firmy oraz jej statusu kapitałowego.

Kto może być księgowym?

Zawód księgowego wymaga specjalistycznej wiedzy i zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Wbrew pozorom, księgowy nie musi posiadać tytułu magistra. Wcale nie trzeba skończyć studiów, by móc pełnić zawód związany z prowadzeniem rachunkowości. Jednak, firmy wciąż chętniej zatrudniają osoby, które ukończyły studia. Najbardziej pożądanym kierunkiem w życiorysie kandydata jest ekonomia. Jednak, to nie jedyny kierunek, który przysposabia w odpowiednią wiedzę do wykonywania tego zawodu. Osoby pracujące zawodowo jako księgowi, bardzo często mają również wykształcenie wyższe związane z kierunkami takimi, jak administracja, zarządzanie, a nawet marketing. Studia nie są jednak obowiązkowe. W wielu przypadkach wystarczy ukończenie specjalistycznego kursu dodatkowego związanego z finansami i rachunkowością.

Profesjonalne możliwości

Firmy, które są zainteresowane usługami rachunkowymi w Gliwicach, bez problemu znajdą profesjonalny zespół księgowych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, by prowadzić rachunkowość przedsiębiorstwa. Samodzielne zarządzanie finansami firmy, bez odpowiedniego przeszkolenia księgowego jest niezwykle trudne, dlatego warto skorzystać z usług wykwalifikowanych fachowców, tak, by uniknąć błędów, które mogą później drogo kosztować. Błędna ocena rachunkowa może prowadzić do niewłaściwego zarządzania procesami odbywającymi się w firmie, których konsekwencją będzie zmniejszanie przychodów danej firmy.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close